SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

 • Sambutan Kepala Sekolah

  TJIPTO WARDOJO, S.Pd

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Salam sejahtera untuk kita semua.

  Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terkhusus, para peserta didik baru yang telah berhasil bersaing dan akhirnya diterima di SMPN 12 Surabaya pada tahun pelajaran 2023/2024 ini.

  Keluarga besar SMPN 12 Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga ini.

  Mengawali tahun pelajaran 2023/2024 ini, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kami berharap para siswa dan siswi baru bisa mengikuti MPLS ini dengan semangat dan sungguh-sungguh.

  Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap adik-adik sekalian dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru dan karyawan, seluruh komponen sekolah beserta norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah kita, sebagai sekolah penggerak dan berwawasan sekolah ramah anak.

  Semoga kegiatan ini dapat menjadikan kalian siswa dan siswi baru sebagai insan yang beriman, disiplin, berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi.

  Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk adik-adik semua! Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan mengiringi langkah kita semua. Aamin Yaa Rabbal Alamin.

  Wassalammualaikum Wr. Wb.